e-Defter

Logo e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.

e-Defter Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği'nde e-Defter: "Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür."

e-Defter Uygulama Detayları


 • Başlangıç aşamasında, sadece "Yevmiye Defteri" ve "Defter-i Kebir"in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.

 • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanılabileceklerdir.

 • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

 • e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

 • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

 • Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.


E-Defter Avantajları

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan Logo e-Defter Çözümüyle, GİB tarafından elektronik olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defteri-Kebir belgeleri, yine GİB in belirlediği standartlarda kolayca hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili berat dposyalarının elektronik olarak GİB e gönderilmesi sağlanır.

 • Maximum 200 MB lık birden fazla dosyanın aynı anda oluşması ve paketlenmesi

 • Hatalı veri oluşumunun şematron kontrolleri ile engellenmesi

 • Hızlı implementasyon süreci

 • Web servis aracılığı ile güncel olmayan uygulamaya giriş yapılmasının engellenemsi, böylelikle yanlış berat yüklenmesinin önüme geçilmesi

 • Standart raporlar

 • Baskı ,kağıt ve kartuş tasarrufu

 • Arşivleme tasarrufu

 • İş gücü ve zaman tasarrufu

 • Onay maliyetlerinde azalma

 • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik

 • Uzaktan erişim/denetim kolaylığı

 • İç denetim ve hesap verebilirlik

 • e-kayıtların orjinal biçimi ile geleceğe taşınması

 • Kayıt değiştirilemezliği ve güvenliği

 • Hızlı ve uzaktan erişim imkanı

 • e-Denetim için uygun altyapıyı oluşturmak

 • Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını aralamak


İLETİŞİM ADRESİMİZ

Çınarlı Mah. 1563 Sk. No:2/1 İç Kapı No:306-307-308
İnci Tower Konak - İZMİR

Konumumuz