Netsis 3 Enterprise

Netsis serisi ürünlerin en kapsamlı versiyonu olarak geliştirilen Netsis 3 Enterprise, Türkiye ve yurt dışında işletme ve şubeleri olan kurumlara yönelik ve bu işletmelerin tamamı ile entegre ve modüler olarak çalışan bir ERP çözümüdür.Zengin iş fonksiyonlarına sahip kurumsal kurumsal ERP çözümü Logo Netsis 3 Enterprise, büyük ölçekli işletmelerin, holdinglerin, karmaşık üretim ve ayrıntılı planlama süreçleri yürüten sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarına tam kapsamlı bir çözüm sunmak üzere geliştirildi.

Sabit Kıymetlerin Değerini Takip Edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi iş süreçlerinizi de Logo Netsis ERP çözümlerindeki Duran Varlık Yönetim modülü ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu'na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Şirket Gruplarında Tek Merkezden Yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, organizasyonun yönetimi için ayrı birimlerin oluşturulması gerekebilir. Logo Netsis 3 Enterprise çözümünün şirket gruplarına uyumlu yapısı sayesinde, holdingten şubeye kadar her birimde ortak kodlama kullanılabileceği gibi, her şubeye ya da işletmenin kendisine özel kodlama sistemi de uygulanabiliyor. Siparişler ve masraflar gibi birçok operasyon, merkez veya holding olarak şubeler adına yapılabiliyor.


Ayrıca grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor.Logo Netsis 3 Enterprise Çözümlerinin Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine,yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.


İLETİŞİM ADRESİMİZ

Çınarlı Mah. 1563 Sk. No:2/1 İç Kapı No:306-307-308
İnci Tower Konak - İZMİR

Konumumuz