Logo Flow - İş Akış Yönetimi

İş akış yönetimi çözümü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama taşıyarak süreçlerin sorunsuz işlemesini, zaman ve iş gücü tasarrufu elde edilmesini sağlıyor.

Her ölçekten işletmeye uygun

Logo Flow, her sektörden ve her ölçekten işletmenin iş akış süreçlerini elektronik ortama taşıyarak standartlaştırıyor. Esnek yapısı sayesinde, sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor.


İş süreçlerinin oluşturulmasını, takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını tamamen dijital ortama taşıyan Logo Flow, iş akışlarının daha verimli ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlarken; işletme genelinde standardizasyonu artırıyor, maliyetleri ve kayıpları azaltıyor.

Tüm süreçlerde etkili iş akış yönetimi

Logo’nun dijital teknolojilerdeki deneyimi ile iş süreçlerine olan hakimiyetini bir araya getiren Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümü, kağıt üzerinde yürütülen tüm süreçleri elektronik ortama taşıyor. Logo Flow kullanan işletmelerde uçtan uca takip gerektiren tüm süreçler standartlar çerçevesinde, sorunsuz işliyor. Bu sayede hem iş takibinde verimlilik hem de zaman ve iş gücünden tasarruf elde ediliyor.

İLETİŞİM ADRESİMİZ

Çınarlı Mah. 1563 Sk. No:2/1 İç Kapı No:306-307-308
İnci Tower Konak - İZMİR

Konumumuz